Проекти

Международни и национални

Проект „Живият театър в дигитален ракурс“

Проект „Живият театър в дигитален ракурс“

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.
Договор № LI159-68/25.11.2021
Проектът ще стимулира участниците от любителския творческия състав „Театър Каспичан“.

Дигитална версия на покана за премиерата
Дигитална версия на флайер за проекта
Дигитална версия на панел на проекта
Дигитална версия на диплянка на проекта
Дигитална версия на анотацията към постановката по проекта

Филмовата продукция на постановката „Златната мина” можете да видите тук.

Проект „е -Каталог на традициите”

Проект „е -Каталог на традициите”

Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти(ГСФИП) – 2013.
Бенефициент по проекта е Народно читалище „Каменен стълб 1888” село Кюлевча.
Безвъзмездно финансиране по ГСФИП  в размер на 15 000 лева.
Народно читалище   „Пробуда – 1928” е партньор по проекта

Проект „Виртуалeн МОТИВ”

Проект „Виртуалeн МОТИВ”
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Бенефициент по проекта е Народно читалище  „Пробуда – 1928” град Каспичан.
Безвъзмездно финансиране по ГСФИП  в размер на 5 000 лева.
Партньори: 
Средно общообразователно училище  ”Панайот Волов” – град Каспичан
Основно училище ”Христо Ботев” – село Каспичан

Проект „Гоб@лна библиотека”

Проект за компютърна зала  „Гоб@лна библиотека”– 2010
Програма за развитие на ООН
Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”
Министерство на културата на Република България
Програмата “Глоб@лни библиотеки – България” 
Обща стойност на проекта – 6000 лева