Театрална дейност

Театрална дейност

Театралната дейност, продължаваща до наши дни, са очертавали театралните постановчици Димитър Станчев, Атанас Гребчев, Даниела Цекова и Юлиян Куртев. Понастоящем действащ режисьор-постановчик е Юлиян Куртев. 

Този откъс е част от пълнометражен филм, отбелязващ 90-годишнината на читалищната организация през 2018-та година. 

Основни сценични изяви в театралната дейност на НЧ “Пробуда – 1928”,  град Каспичан  са:
1986 г. – „Женско царство” от Ст. Л. Костов – постановка Юлиян Куртев
1987 г. – „Господин Балкански” от Г. Данаилов – постановка Юлиян Куртев
1988 г. – „Двайсет минути с ангела” от Ал. Вампилов – постановка Юлиян Куртев
1989 г. – „Животът макар и кратък” от Ст. Стратиев – постановка Юлиян Куртев
1989 г. – „Кълбовидна мълния” от Ив. Радев – постановка Юлиян Куртев
1990 г. – „Предложение” от А. П. Чехов – постановка Юлиян Куртев
1994 г. – „Онова нещо” от Ст. Стратиев – постановка Атанас Гребчев
2005 г. – „Здравей Холивуд” – от П. Панчев – постановка Даниела Цекова
2006 г. – „Всички луди ме обичат” – от Ст. Цанев – постановка Даниела Цекова
2007 г. – „Златната мина” от Ст. Л. Костов – постановка Юлиян Куртев
2008 г. – „Сако от велур” от Ст. Стратиев – постановка Юлиян Куртев
2009 г. – „Милионерът” от Й. Йовков – постановка Юлиян Куртев
2010 г. – „Големанов” от Ст. Л. Костов – постановка Юлиян Куртев 
2011 г. – „Ревизор” от Н. В. Гогол – постановка Юлиян Куртев 
2013 г. – „Чайка” от А. П. Чехов – постановка Юлиян Куртев
2014 г. – „Службогонци” от Ив. Вазов – постановка Юлиян Куртев 
2016 г. – „Копчето” от Ст. Стратиев – постановка Юлиян Куртев 
2017 г. – „Женско царство” от Ст. Л. Костов – постановка Юлиян Куртев 
2018 г. – „Женитба” от Н. В. Гогол – постановка Юлиян Куртев
2019 г. – „Господин Балкански” от Г. Данаилов – постановка Юлиян Куртев
2021 г. – „Римска баня” от Ст. Стратиев – постановка Юлиян Куртев

Филмова продукция на постановката „Златната мина” по Ст. Л. Костов. Филмов режисьор Валентин Тонев, театрален режисьор Юлиян Куртев.
Този филм е реализиран по проект „Живият театър в дигитален ракурс”,  с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” .