Вокално студио „Звездици“

Хроника на  вокално студио „Звездици“ при Народно читалище „Пробуда – 1928“

Този откъс е част от пълнометражен филм, отбелязващ 90-годишнината на читалищната организация в 2018-та година.

Към днешна дата (07.07.2022 година) голямите световни сцени вече познават гласа на Моника Карагенова, а броят и нивото на наградите в нейното твроческо житие са внушителни. Други две звездички – Силвана и Арзу, достигат до национални песенни формати, продължавайки по пътя на своето развитие в музикалната сфера. Няма да бъде пресилено да се отбележи, че вокално студио  „Звездици“ се явява музикален фактор от национален мащаб, но дали това би било възможно без музикалния педагог Луиза Карагенова?