Корените на танцовата народна дейност

Хроника на танцовия състав при Народно читалище „Пробуда – 1928“, град Каспичан. Този откъс е част от пълнометражен филм, отбелязващ 90-годишнината на читалищната организация през 2018-та година.

Днес народната танцова дейност при Народно читалище „Пробуда – 1928“ се разгръща в следните направления:

Детски танцов състав „Хоп-троп”
Детски танцов състав „Настроение”
Клуб за народни танци и хора „Настроение”
Певческа фолклорна група „Кехлибарена огърлица”
Певческа група за стари градски песни „Детелини”

Детски танцов състав „Хоп – троп“