Младежки мултимедиен клуб

Младежки мултимедиен клуб е съвременна инициатива, обединяваща проекти с използването на  визуалните и звуковите технологии за създаване на филмови продукти, документиране на културни и обществени събития и насърчаване на подрастващите за създаване на творчески филмови продукти.