ИЗЯВИ

ТОЗИ САЙТ Е ФИНАНСИРАН ПО ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА "ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ" БЪЛГАРИЯ

ЗАБАВНО ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА НА НЧ "ПРОБУДА-1928"

19 юли 2016

Забавно лято и весели игри бяха организирани на 19 юли 2016 година от библиотеката при народно читалище "Пробуда-1928" град Каспичан в партньорство с ЦРД, г-жа Райна Дочева. В заниманията взеха дейно участие деца от ОДЗ "Снежанка" с педагозите г-жа Николова и г-жа Михова и деца от Център за настаняване от семеен тип "Слънце"- гр. Каспичан.
Малките библиотекари Рая и Даяна заслужиха напълно званието "библиотекар", защото се справиха отлично с поставената задача да направят картон на читател и да го попълнят грамотно. Те с усмивка и добро настроение посрешнаха малките читатели от детската градина и ги запознаха с правилата за заемане на книги. Запознаха ги и с молбата на книгата - как да се чете и как се съхранява библиотечна книга. 


Борислав Колев
Библиотекар