Школи, групи и състави

Хроника на  школите, групите и съставите при Народно читалище „Пробуда – 1928“, град Каспичан.

Този откъс е част от пълнометражен филм, отбелязващ 90-годишнината на читалищната организация през 2018-та година.