ЗА НАС

ТОЗИ САЙТ Е ФИНАНСИРАН ПО ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА "ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ" БЪЛГАРИЯ

 24 май 2010

ЗА НАС И НАШЕТО ЧИТАЛИЩЕ

Народно читалище „Пробуда-1928” - град Каспичан е създадено през 1928 г. и в годините е изграждало своя образ и структури. Устояло на превратностите на времето и съхранило до днес българското и традиционното то е успяло да съчетае минало и настояще. Редица читалищни ръководства са работили за издигане имиджа и статуса му. Настоящото управително тяло се е заело с амбициозната задача да развие и разшири дейността му.

Читалищната база е относително нова (1985 г.). Разполага със: 
• Зрителна зала от 420 места 
• Камерна зала – 100 места 
• Репетиционни зали – 3 бр. 
• Гримьорни зали – 2 бр. 
• Кинооборудване – функциониращо 
• Библиотечен комплекс с детски отдел, отдел за възрастни, читалня и архив. 
• Зала за спортно-тренировъчна дейност

Техническото обезпечаване е добро, позволяващо нормалното фунциониране на читалищните състави. Немалък дял за поддръжка на материално-техническата база има и общинското ръководство. Налице са подобрени условия за репетиции в читалището и постигане на по-качествен продукт от художествените колективи. Една от основните дейности в читалището е библиотечната дейност с фонд 37 000 библиотечни единици. По спечелени проекти са закупени над 200 тома нова литература. Работи се по направления за увеличаване на книжния фонд и участието в интегрирана информационна среда на библиотеките.

През 2008 година стартира направление "Виртуална библиотека", което има за основна цел създаване на електронен библиотечен фонд, който да бъде достъпван през уеб портал и изграждане на междубиблиотечна интернет връзка с други електронни бибилотеки в национален и международен план. Създаден бе и уеб видео-раздел за публикуване на визуални материали, отразяващи дейността и достиженията на самодейните колективи, групи и състави. Откри се секция новини в уеб портала. През 2009 година НЧ"Пробуда-1928" спечели своето място в програмата "Глоб@лни библиотеки" на ПРООН. По тази програма е оборудвана читателска компютърна зала със свободен достъп до глобаната мрежа. Разполагаме с мултимедийна система и мобилна компютърна техника. Второ основно звено е художествената самодейност с 9 формации и общ брой 135 самодейци:

Танцов състав “Настроение”, разделени в четири групи:
• малки
• юноши
• работещи
• пенсионери

Самодеен театър с постановките:
• „Всички луди ме обичат”
• „Здравей Холивуд”
• „Златна мина”
• „Сако от велур”
• „Милионерът”

Песенно творчество:
• вокална група „Детелини”
• вокална група „Звънче”
• вокално студио
• вокална група „Здравец”

Трето звено е кинодейността, чиято основна задача е маркетинга и пазарното предлагане на филмовия продукт. Състави от читалище „Пробуда” печелят редица награди на регионални и национални форуми - втора награда от международния фестивал “Децата на балканите заедно за Европа” в град Хасково и специални награди. На международния фестивал на изкуствата “Речни ноти” в град Тутракан - специалната награда за най-добра песен на основата на автентичен фолклор. Съставите на читалището обезпечават целия културен афиш на община Каспичан. Участват в обмена на клутурни прояви със сродни институции. През 2012 година, читалището бяха изнесени част от прожекциите на Международния фестивал на анимационното кино Варна`2012. Читалището е място на интеркултурни форуми. Високи гости на читалището бяха, ръководството на радио Китай за чужбина. То се обособи и като средище на обществени прояви, регионални културни форуми и има голямата амбиция за организиране на форум от национален характер. Поставили традицията на организатори на Национални творчески форуми, ние продължаваме да съхраняваме и развиваме българската културна идентичност.