АФИШ

ТОЗИ САЙТ Е ФИНАНСИРАН ПО ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА "ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ" БЪЛГАРИЯ

КУЛТУРЕН АФИШ

Културните събития на Народно читалище "Пробуда-1928" град Каспичан се организират и провеждат, съгласно решение на общото събрание и под ръководството на читалищно настоятелство за всяка календарна година.

Като съорганизатор, НЧ"Пробуда - 1928" взема ключова роля в изпълнението на плана на културните прояви на местната власт, регионални, национални и междунардни организации и събития.

 

Отчет за 2016 година.