@КАТАЛОГ

ТОЗИ САЙТ Е ФИНАНСИРАН ПО ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА "ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ" БЪЛГАРИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА ТРАДИЦИИТЕ

Обичай "Жътва"

17 октомври 2013

Обичаят "Жътва" е характерен за края на жътвата. Той има много прилики със сродни обичаи в други етнографски региони в страната. След като и последният стрък жито е ожънат, върху последния сноп се поставя ритуална везана кърпа. А върху нея стопанинът на нивата поставя пари с наричане за благополучие, изобилие и сполука. След това стопанката и снахите носят приготвените пити и баници. Стопанинът нарича приготвената ритуална пита желанието си за по-голямо изобилие, жито, пълни хамбари и брашно за зимата. След като стопанинът отчупва пръв от ритуалната пита, тя, заедно с баниците се поднасят на всички жетвари, които, вземайки си благославят стопанина. Обичаят продължава с жетварски песни и хора.

Снимки: Валентин Атанасов
Възстановка: Фолклорен ансамбъл "Настроение" при Народно читалище "Пробуда - 1928" град Каспичан