За нас и нашето читалище

Народно читалище „Пробуда-1928” – град Каспичан е създадено през 1928 г. и в годините е изграждало своя образ и структури. Устояло на превратностите на времето и съхранило до днес българското и традиционното, то е успяло да съчетае минало и настояще. Редица читалищни ръководства са работили за издигане обществения му образ и положение. Настоящото управително тяло се е заело с амбициозната задача да развие и разшири дейността му.

Читалищната база е относително нова (февруари 1982 г.). Разполага със: 
• Зрителна зала от 365 места 
• Камерна зала – 100 места 
• Репетиционни зали – 3 бр. 
• Гримьорни зали – 2 бр. 
• Кинооборудване – функциониращо 
• Библиотечен комплекс с детски отдел, отдел за възрастни, читалня и архив. 
• Зала за спортно-тренировъчна дейност
 
Техническото обезпечаване е добро, позволяващо нормалното функциониране на читалищните състави. Немалък дял за поддръжка на материално-техническата база има и общинското ръководство. Налице са подобрени условия за репетиции в читалището и постигане на по-качествен продукт от художествените колективи.
Една от основните дейности в читалището е библиотечната дейност с фонд над 37 000 библиотечни единици. По спечелени проекти се закупуват нови издания. Работи се по направления за увеличаване на книжния фонд и участието в интегрирана информационна среда на библиотеките.
 
През 2008 година стартира направление „Виртуална библиотека“, което има за основна цел създаване на електронен библиотечен фонд, който да бъде достъпван през уеб портал и изграждане на междубиблиотечна интернет връзка с други електронни библиотеки в национален и международен план. Създаден бе и уеб видео-раздел за публикуване на визуални материали, отразяващи дейността и достиженията на самодейните колективи, групи и състави. През 2009 година Народно читалище „Пробуда-1928“ спечели своето място в програмата   „Глоб@лни библиотеки“ на Програма за развитие на ООН. По тази програма е оборудвана читателска компютърна зала със свободен достъп до глобалната мрежа. Разполагаме с мултимедийна система и мобилна компютърна техника.
Второ основно звено е художествената самодейност с 9 формации и общ брой 135 самодейци.
 
Танцов състав “Настроение”, разделени в четири групи:
• малки
• юноши
• работещи
• пенсионери
 
Театрална дейност, продължаваща до наши дни, са очертавали театралните постановчици Димитър Станчев, Атанас Гребчев, Даниела Цекова и Юлиян Куртев. Понастоящем действащ режисьор-постановчик е Юлиян Куртев. През 2010 година театралната трупа е приема името „Театър Каспичан”.
 
Песенно творчество:
• вокална група „Детелини”
• вокална група „Звънче”
• вокално студио
• вокална група „Здравец”
 
Трето звено е кинодейността, чиято основна задача е популяризация на националното  и световното филмово изкуство. Народно читалище  „Пробуда -1928” е било домакин на световни филмови форуми като международния фестивал на анимационното кино във Варна през 2012.Чииталището е място на интеркултурни форуми. Високи гости на читалището бяха, ръководството на радио Китай за чужбина. То се обособи и като средище на обществени прояви, регионални културни форуми. Поставили традицията на организатори на Национални творчески форуми, ние продължаваме да съхраняваме и развиваме българската културна идентичност.
 

Читалищно ръководство