Проекти

Международни и национални

Проекти

Проект „Живият театър в дигитален ракурс“

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.
Договор № LI159-68/25.11.2021
Проектът ще стимулира участниците от любителския творческия състав „Театър Каспичан“.

Проекти

Проект „е -Каталог на традициите”

Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти(ГСФИП) – 2013.
Бенефициент по проекта е Народно читалище „Каменен стълб 1888” село Кюлевча.
Безвъзмездно финансиране по ГСФИП  в размер на 15 000 лева.
Народно читалище   „Пробуда – 1928” е партньор по проекта

Проекти

Проект „Виртуалeн МОТИВ”
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Бенефициент по проекта е Народно читалище  „Пробуда – 1928” град Каспичан.
Безвъзмездно финансиране по ГСФИП  в размер на 5 000 лева.
Партньори: 
Средно общообразователно училище  ”Панайот Волов” – град Каспичан
Основно училище ”Христо Ботев” – село Каспичан

Проекти

Проект за компютърна зала  „Гоб@лна библиотека”– 2010
Програма за развитие на ООН
Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”
Министерство на културата на Република България
Програмата “Глоб@лни библиотеки – България” 
Обща стойност на проекта – 6000 лева